Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn My mind

ARE YOU HAPPY?

NỖI SỢ

TÂM BỆNH

LÒNG TRẮC ẨN VÀ SỰ BIẾT ƠN

30 TẾT Ở MỘT NƠI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ

Sống một cuộc đời đáng sống, nhưng đấy phải là "Cuộc sống của mình"!

Bao giờ lấy chồng?

"Lần cuối cùng bạn thực hiện một điều gì lần đầu tiên là khi nào?"

Vô thức và Ý thức

Sống là người có trách nhiệm là đủ!

Xanh

Gặm bánh, khóc.

Tôi, những ngày của tuổi trẻ…

Hạnh phúc là gì à ?

Mở trái tim ra để ta cùng "khâu" lại........

Đôi khi …..tôi là con mèo hoang lang thang đi giữa cuộc đời mênh mông..

Chầm chậm nhé.. Để em đong đầy cảm xúc thu....