Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện cuộc sống

Định kiến giới tính: Phụ nữ đẹp dễ hỏng chuyện! | Gender Stereotypes: Beautiful women are not smart!

ARE YOU HAPPY?

EM CÓ VỀ LẠI HÀ NỘI NỮA KHÔNG?

Bá Vương Biệt Cơ (1993) - Tôi thương cô Cúc!

Sống một cuộc đời đáng sống, nhưng đấy phải là "Cuộc sống của mình"!

Review Disney and Pixar's Soul (Film 2020) - Mục đích sống của bạn là gì và bạn sống nhưng có đang thực sự "sống"?

"Nhà tôi ba đời chữa sỏi thận" - Câu quảng cáo "hay ho" hay trò bán hàng bán lương tâm?

Bao giờ lấy chồng?

"Lần cuối cùng bạn thực hiện một điều gì lần đầu tiên là khi nào?"

Sống là người có trách nhiệm là đủ!

Bức xúc

Đọc báo như đọc.. quảng cáo

Một cô gái cá tính?

Mơ một bờ môi...

Suy ngẫm từ tản văn "Phụ nữ vạn người mê"

"Đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời"

TUYỂN TẬP MẤY CÂU NHÍ NHỐ "TỰ PHÁT" ƯA THÍCH (P1 - 2015)