Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Bài viết nổi bật

Chúng ta đang “tiến hóa” để cô đơn?

Trước khi bắt đầu chủ đề này, cần phải nhấn mạnh rằng: CÔ ĐƠN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MỘT MÌNH. Dù một mình thì có thể dễ cô đơn. Nhưng cảm giác cô đơn đến cả khi ta ngồi giữa một quán cà phê đông đúc nhưng chẳng trò chuyện với ai, cắm tai nghe và lặng lẽ làm việc của riêng mình. Cô đơn chen giữa một cặp đôi khi mà cả hai không có tiếng nói chung mà chỉ nằm cùng một chiếc giường. Cô đơn hiện diện mỗi ngày trên khuôn mặt Beatrice – Mẹ BoJack (BoJack Horseman – TV Series), dù bà sống trong một viện dưỡng lão đông đúc người già cùng tuổi. Rõ ràng, cô đơn chẳng liên quan gì đến số lượng người bên cạnh hay số lượng bạn bè chúng ta có. Cô đơn liên quan mật thiết đến một điều khác. Nhiều sự thay đổi của nhân loại đã thúc đẩy sự cô đơn. Dù kỳ thực chúng ta khó có thể biết tổ tiên của mình vài triệu năm trước có cảm giác cô đơn như mình bây giờ hay không, nhưng chắc chắn là ở thời điểm đó, sẽ chẳng có thứ nào “kiếm chác” được từ sự cô đơn của họ. Ngược lại, ngày nay, sự cô đơn của mỗi cá thể tạo ra n

Bài đăng mới nhất

Làm sao để nhớ lâu kiến thức đã học?

Định kiến giới tính: Phụ nữ đẹp dễ hỏng chuyện! | Gender Stereotypes: Beautiful women are not smart!

TRIAL BY MEDIA (NETFLIX) - TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ THẬT

ARE YOU HAPPY?

EM CÓ VỀ LẠI HÀ NỘI NỮA KHÔNG?

HỌC ĐIỀU MÌNH MUỐN

NỖI SỢ

THÀNH TỰU LỚN NHẤT CỦA MÌNH TRONG NĂM 2021 LÀ GÌ?

TÂM BỆNH

ĐI XE MÁY