Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog Meou Hang

Chào bạn thân mến, 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm chiếc blog nhỏ xinh này. Qua hơn 10 năm xây dựng bài viết trên đây, mình rất hạnh phúc vì có hơn 100,000 lượt xem từ mọi nơi trên thế giới với các bài viết thuộc nhiều chủ đề khác nhau, gắn liền với quá trình trưởng thành của mình. 

Từ những ngày đầu lập lên chiếc blog này, mình chỉ đơn giản là theo đuổi những "nhiệm vụ" nhỏ để hoàn thiện kỹ năng cho nghề nghiệp mình học trên trường. Các bài viết khi đó của mình tập trung nhiều vào những kỹ năng liên quan tới nghề, một số bài mình đã ẩn đi vì không còn phù hợp, và rất nhiều nhiều bài viết về gia đình thân yêu của mình. 

Những năm gần đây, mình có niềm đam mê và quan tâm sâu sắc đến nghiên cứu con người thông qua lăng kính xã hội học, tâm lý học... và mình cũng bày tỏ rõ nét hơn những quan điểm của mình thông qua các bài viết trên blog. Tuy số lượng bài viết mình xuất bản chưa nhiều nhưng tất cả đều được mình chăm chút và nghiêm túc khi chắp bút.

Mình rất vui nếu được lắng nghe phản hồi của độc giả blog. Rất vui nếu được kết nối với các bạn quan tâm và yêu thích nghiền ngẫm những vấn đề về xã hội loài người đang sống. 

Facebook cá nhân

Bài viết trên Medium

Podcast trên Youtube

Email cá nhân: meouhang@gmail.com

--

Hello dear friend,

Thank you for visiting this little blog. After more than ten years of building it, I am so happy that it has more than 100,000 views worldwide. The blog has articles on many different topics associated with my growing up process.

From the first days of setting up this blog, I simply pursued small "tasks" to perfect my skills for the career I learned in school. My articles at that time focused a lot on job-related skills; some articles I hid because they were no longer relevant, and many articles about my beloved family.

In recent years, I have had a passion and deep interest in human research through the lens of sociology and psychology. I have also expressed my opinion more clearly through the articles on my blog. The number of articles I have written on this topic is small because I am cautious and severe when writing. I hope you find suitable values when reading them.

I would be happy to hear feedback from blog readers. It's a pleasure to connect with people who are interested in and love to ponder the issues of human society.

My LinkedIn

My articles on Medium

My podcast on Youtube

My email: meouhang@gmail.com

Tác giả Meou Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến