Xanh


Xin “Vâng” một tiếng
“Ạ” một câu
Xin Nhớ một canh
Thương một giờ
Gánh nặng vừa trút, vội ôm anh
Chỉ sợ tàn canh người tan biến
Là khói
Là sương
Đừng là mưa vương vấn
Đi rồi đi luôn thôi
Thương rồi thương vậy thôi


Meou Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến